Vi jobbar vidare…

Arbetet med appen ”TAKK för Maten” går framåt.

Efter att ha arbetat fram app-prototypen ”TAKK för Maten” håller vi nu på att färdigställa den skarpa versionen. För min del handlar det om att filma instruktionsfilmer för fyrtio recept, med 35-50 moment i varje.  Det blir många hundra filmer och kräver full koncentration både vid filmning och klippning. Därtill kommer stillbilder på de färdiga rätterna.

Projektet startade i oktober 2020 och avslutas i oktober 2023. Nu är vi klara med drygt hälften, och resten kommer att göras under året. Covid-19 har försenat oss en del, men vi fixar detta!

Projektet stöds av Allmänna Arvsfonden, och leds av Hushållningssällskapet Väst.

Föregående Februari 2022

Comments are closed.