2 november, 2017 Thomas Carlén

Förra veckan potatis…

Förra veckan ägnade jag mig under några dagar åt att fotografera för Svensk Potatis på Stjärnarps Gods i södra Halland. Målet var att visa exempel på hur potatis användes förr i tiden. Fotograferingen hade föregåtts av en genomgång av gamla recept, omräkningar av föråldrade måttenheter, provlagningar mm.


Det blir mycket googlande under arbetets gång. AnnaKarin Hamilton i full aktion.

I Sverige var det troligen Olof Rudbeck som var den förste att ta in potatisen till sin botaniska trädgård i Uppsala, detta torde ha inträffat runt 1655. Rudbeck kallade sin nya raritet för Peruansk Nattskatta.
Först på 1720-talet tog Jonas Alströmer in potatis från Frankrike och som han odlade på sin gård Nolhaga utanför Alingsås. Potatisarna kallade han för nolor eller jordpäron. Ordet jordpäron eller päror lever fortfarande kvar i Skåne där man också använder det gamla uttrycket panntoffler som troligen härstammar från danskans kartoffler och tyskans kartofflel. 
Alströmer genomförde omfattande provodlingar på sin gård Nolhaga, och hans forskningsrön om odling och lagring måste anses som banbrytande för potatisens etablering i Sverige. Alströmer var övertygad om råvarans potential som basföda för folket och gjorde stora ansträngningar för att popularisera potatisen men var faktiskt inte så framgångsrik att sprida sina rön som vi ibland har velat tro.

Svensk Potatis

 

 

 

 

 

Svensk Potatis AB arbetar med att informera om och marknadsföra potatis av hög kvalitet, SMAK-märkt potatis. Bilderna kommer att användas på hemsida, och sociala medier.

Flera ingredienser i de gamla recepten tillhör inte det vi är vana vid.


Det är roligt med potatis.

matfoto, potatis
”Potatis i kapprock”


Labben Sixten hade koll i köket hela tiden.


Eleonor Schütt, matkonsulent


Mandelkaka av potatis

Infotext hämtad från Svensk Potatis hemsida.

, , , , , , ,